Formulier afdrukken (Ctrl + P) en dan invullen en opsturen
Inschrijfformulier:
Naam:               ............................................................... 
Voornaam:         ...............................................................
Adres:               ...............................................................
Postcode:          ...............................................................
Woonplaats:      ...............................................................
Telefoon:           .............................werk:..........................
Geboortedatum: ............./................../.............................

 E-mailadres:      ...............................................................
Dagelijkse bezigheden:.....................................................
Beroep:              ..............................................................

 

Wenst deel te nemen aan:
                          
Workshop: dd.:     ................. 
en/of

T'ai Chi Chuan-cursus: startdatum:                  ..............
                                        lokatie:                         ..............
                                        tijdstip van aanvang:   ............... 
                                        inschrijfdatum:             ...............
                                        bedrag:                       € ....,........

 

Het volledig ingevulde formulier graag per direkt insturen.
De kosten voor de workshop/cursus dienen 1 week voor aanvang te zijn voldaan.
Deze datum is  tevens de inschrijfdatum:

Plaats: ..............................      Datum:....../....../........

Handtekening:.........................


Dit strookje bewaren!
Bij voldoende deelname krijgt u voor aanvang van de workshop/cursus een bevestiging toegestuurd. Gaarne het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier per post
toesturen aan: De Kleine Weg Jan van Galenstraat 27, 6512 HH Nijmegen. Het verschuldigde bedrag graag overmaken op rekeningnummer ????????????????
t.n.v. De Kleine Weg, Jan van Galenstraat 27 , 6512 HH Nijmegen

  

Verhindering
Bij verhindering verzoeken wij dit zo spoedig mogelijk te melden, liefst telefonisch.
Wij berekenen een vergoeding van 25% van de traject/cursuskosten, wanneer deze door u wordt geannuleerd na de afspraak/inschrijfdatum. Vindt de annulering plaats binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak dan worden de volledige kosten in rekening gebracht. Indien er geen annulering heeft plaatsgevonden voor aanvang van de cursus dan worden de volledige cursuskosten in rekening gebracht. Cursusgelden worden niet gerestitueerd, ook niet bij onderbreking van de cursus.