T'ai Chi Chuan Nijmegen

Programma School T'ai Chi Chuan

T'ai Chi cursussen start september 2017

Roosteroverzicht cursussen najaar: 

In week 39, vanaf 25 september 2017 starten de cursussen op alle locaties, behalve de PV Radboud, deze start op maandag 18 september 2017.

 

Ouverture Cordium:  Introductie lessen op maandagmorgen 28 augustus van 9.30 uur tot 11.00 uur, en op donderdagavond 31 augustus van 20.30 uur tot 22.00 uur, beiden in de groepsruimte op de 1e verdieping. Zie www.cordium.nl. Deelname is gratis.

Introductie les op vrijdagochtend 15 september a.d. Hazenkampseweg 26. Aanvang 10.00 uur duurt tot 11.00 uur. Kosten € 5,- p.p..

 

Maandagochtend regulier alle leeftijden:

1e les van 1 1/2 uur 25/09/2017.

Van 9.30-u tot 11.00-u; voor beginners en gevorderden, het Cordium, De Ruyterstraat 65, 1e verdieping, Nijmegen.

Kosten € 190,- voor 12 lessen.

*Introductielessen op 28/08/2017 om 9.30 uur.

Geen les op: 16/10.

Laatste les op18/12/2017.

 

Maandagmiddag regulier alle leeftijden:

PV 1e les van 1 uur  start op 18/09/2017.

Van 12.00-u tot 13.00-u; RUN, PV; 'Oud Heyendaal', René Descartesdreef 21.

Kosten: lidmaatschap P.V. . Laatste les op 18/12/2017.

 

Dinsdag alle doelgroepen alle leeftijden:

individuele begeleiding.

T'ai Chi voor mensen die graag persoonlijke begeleiding wensen t.a.v. het bevorderen van de kwaliteit van leven.

Dit kan begeleiding zijn op alle niveaus. Fysiek, mentaal, emotioneel en de verbinding met alles dat er is, het spirituele niveau.

Locatie: Cordium, De Ruyterstraat 65, Nijmegen. 

 

Woensdagochtend en woensdagmiddag 50 plus:

1e groep 1e les  op 27/09/2017 van 11.00-u tot 12.15- u en de 2e groep 1e les op 27/09/2017 van 12.45-u tot 14.00-u, speciaal voor 50+ en mensen met beperkingen, Hazenkampseweg 26.

Kosten € 130,-voor 12 lessen. van 1 uur en 15 minuten . Geen les op: 18/10.

Laatste les op 20/12/2017.

 

Donderdagmiddag Senioren T'ai Chi in de stoel, 'T'ai Wheels':

1e les op 28/09/2017 van 13.00-u tot 14.00-u in het kader van valpreventie.  Oud Burgeren Gasthuis, Professor Cornelissenstraat 2, prikkamer 4 van de afd. fysiotherapie OBG

Kosten: € 120,- voor 12 lessen van 1 uur.

Geen les op:  19/10.

Laatste les op 21/12/2017.

Donderdagavond regulier  alle leeftijden

1e les 28/09/2017 van 20.30-u tot 22.00-u; voor beginners en gevorderden, Hazenkampseweg 26, Nijmegen.

Kosten € 190,- voor 12 lessen van 1 1/2 uur. Geen les op: 19/10. Laatste les op 21/12/2017.

*Introductieles  op 31/08 om 20.30 uur  in cordium, groepsruimte op de 1e verdieping a.d. Ruyterstraat 65 in Nijmegen.

 

Vrijdagochtend regulier alle leeftijden:

1e les 29/09/2017 van van 10.00-u tot 11.30-u; voor beginners en gevorderden, Hazenkampseweg 26.

Kosten € 190,- voor 12 lessen van 1 1/2 uur. 

Geen les op; 20/10. Laatste les op 22/12/2017.

*Introductieles op 15/09/2017 om 10.00 uur a.d. Hazenkampseweg 26 in Nijmegen.

 

Vrijdagmiddag Senioren T'ai chi in de stoel, 'T'ai Wheels':

1e les op 28/09/2017van 13.30-u tot 14.30-u Vijverhof, Berg en Dal.

Kosten € 120,- voor 12 lessen. van 1 uur.

Geen les op 20/10.  Laatste les op 22/12/2017. 

 

* Hier zijn geen kosten aan verbonden

**Kosten introductieles a.d. Hazenkampseweg 26, € 5,- p.p. graag contant meebrengen naar de les.

Over de lessen, start in januari en de workshops op 1 april en op 10 juni

T'ai Chi en Qi Gong bevorderen ontspanning, genezing en gezondheid. Die kracht komt voort uit eeuwenoude Chinese tradities.
Chinezen duiden 'Chi' als 'levenskracht' en beschouwen het vrij stromen van 'Chi' door het lichaam als essentieel voor een lang, gezond en gelukkig leven. Stress is de belangrijkste factor die het doen stromen van 'Chi' kan blokkeren. De langzame, vloeiende en zich herhalende bewegingen van de T'ai Chi Chuan-vorm heffen stress en blokkades op. Zij helpen het lichaam zich weer te herstellen, het zelfgenezend vermogen  wordt aangesproken, naar de natuurlijke, ontspannen staat van zijn.
 
Regelmatig oefenen is belangrijk.  Het door de oefeningen verkregen lichaamsbewustzijn kan in het dagelijks leven een grote hulp zijn. Volgens de Chinezen word je van deze oefeningen 'ontspannen als een baby, gezond en krachtig  als een houthakker en kalm en rustig als een wijze'.
 
Per T'ai chi seizoen gaan we met een speciaal thema aan de slag.
Het  thema van dit seizoen is: 'ruimte'. In hett licht hiervan worden de oefeningen in de les aangereikt.
 
De huidige tijdgeest, waarin alles sneller en intenser dan voorheen lijkt te gaan, vraagt soms veel van ons aanpassingsvermogen. Door bewust in het hier-en-nu te zijn ontstaat de mogelijkheid tot een verruiming, verhoging van ons bewustzijn, ascensie genaamd. We kunnen ontspannen meebewegen binnen de dynamiek van deze tijd en 'al wat is ' vol-ledig '(dimensionaal) waarnemen.
 
We maken gebruik van de 4 principes van de vorm.
Deze zijn: ontspanning, bewegen vanuit het midden, vol en leeg en het maken van structuur.
Tijdens de cursus krijgt ieder volledig de ruimte om dit te onderzoeken. Ervaar hoe je het nodige uit jezelf kunt halen, zonder forceren en zonder door pijngrenzen heen te gaan. We werken samen met cursisten van verschillende niveauss.
Je bent van harte uitgenodigd deel te nemen.
 
Schrijf je in en doe mee aan deze inspirerende en boeiende ontdekkingsreis! 
 
Naast de reguliere lessen zijn er ook T'ai Chi-lessen voor ouderen mobiel, en ouderen in de stoel:' T'ai Wheels '. Zie hierboven in het roosteroverzicht op welk tijdstip en welke locatie.
 
Instromen gedurende de cursus is altijd mogelijk, wel graag van te voren aanmelden:  024-3234534 of t.messelink@chello.nl

Lesimpressie

T'ai Chi Chuan

met Resi Messelink.

In cursussen en workshops`.

Ontspanning in beweging.

 

Toepasbaar in het dagelijks leven

privé en zakelijk.

Werken  in groepen voor alle leeftijden en specifiek voor senioren en mensen met beperkingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                      Fotografie: Toon Opsteegh

taichi-at-home.com

taichi-at-home.com

Aangesloten bij de Stichting Taijiquan Nederland te Utrecht
Ingeschreven bij de KVK onder nr: 09164584 

 

T'ai  Chi voor thuis:  www.taichi-at-home.com

zie: https://www.youtube.com/watch?v=XzfPeYFQBsc

 

https://www.youtube.com/watch?v=XzfPeYFQBsc  

 

Een laag inkomen?

Stadswinkel.

Bij de stadswinkel kunt u bij het loket zorg en inkomen informatie inwinnen over gemeentelijke bijdragen.

Onze school doet mee aan de gemeentelijke regeling 'Meedoen'. Dit houdt  een 1 malige bijdrage van € 150,- in voor het jaar  oktober 2016/ oktober 2017.

Het bedrag dient in 1 keer te worden verzilverd. Voor vragen kunt u zich wenden tot de afdeling maatschappelijke ontwikkingen van de gemeente Nijmegen.

De bewoners van Nijmegen die hiervoor in aanmerking komen krijgen binnenkort een brief thuisgestuurd. Deze brief is een soort van voucher die u in kunt leveren bij de school voor Tai Chi Chuan Nijmegen. Zij regelt dan met de gemeente de betaling.

De korting die de School voor T'ai Chi Chuan biedt gebeurt in overleg met de deelnemer.

U kunt ook navragen bij de Stichting leergeld of u in aanmerking komt voor een bijdrage.

  

Vergoeding
Onze trainingen  worden (nog) niet vergoed door de zorgverzekering. Uiteraard kunt u met uw werkgever bespreken of de coaching/training door deze kan worden vergoed. U kunt met uw belastingadviseur bespreken of uw  coaching/trainingssessie via uw belastingaangifte (geheel/ gedeeltelijk) kan worden gedeclareerd.