Tao

Tao

Thema cursusjaar 2023

Tao Te Tjing tekst 57

Leegte 

 

Het natuurlijke voorbeeld.

 

Het land is alleen bestuurbaar als men zich aan de regels houdt.

Oorlogen worden gewonnen, juist als je je niet aan de regels houdt.

 

Maar aanhankelijkheid bereik je door de dingen los te laten.

 

Hoe weet je dat dit klopt?

Naarmate er meer verboden zijn, worden de mensen armer.

Naar mate de mensen meer gevaarlijke wapens hebben, neemt de wanorde toe.

Naar mate de mensen meer weten en kunnen, worden hun acties vreemder.

Meer regels en afspraken leiden tot rovers en dieven.

 

Daarom zegt een wijs mens:

Ik doe niets en de mensen veranderen zichzelf.

Ik hou van rust en de mensen worden vanzelf rustig.

Ik laat de dingen los en de mensen worden vanzelf rijk

Ik verlang niet en de mensen worden uit zichzelf als een onbewerkt blok hout