Wat is T'ai Chi Chuan?

T'ai Chi is het actief ontspannen van lichaam en geest volgens de eeuwen oude Oosterse bewegingsleer.

 

T'ai Chi Chuan. Letterlijk vertaald betekent dit: 'De meest verheven kunst van het schaduwboxen'.
Het is een combinatie van: meditaite, oefeningen en vechtsport( zelfverdediging ), die bij de juiste uitvoering leidt tot: goede geaardheid, direkte ontspanning, het verkrijgen van meer energie, een betere houding en sterke botten, spieren en bindweefsel. Door het beoefenen van deze martial art  (kunst van het krijgvoeren) en het werken met de 4 principes: ontspanning, vol en leeg, bewegen vanuit het midden en het maken van structuur, raak je in balans waardoor je harmonieus in het leven staat. De bewegingen hebben een zachtaardig en vriendelijk karakter, waardoor iedereen tot op zeer hoge leeftijd aan deze vorm van bewegen deel kan nemen. 

 

We maken gebruik van de 4 principes van de vorm.

Deze zijn: ontspanning, bewegen vanuit het midden, vol en leeg en het maken van structuur.

Tijdens de cursus krijgt een ieder volledig de ruimte om dit te onderzoeken. Ervaar hoe je het nodige uit jezelf kunt halen, zonder forceren en zonder door pijngrenzen heen te gaan. We werken samen met cursisten van verschillende niveaus.


Bij het beoefenen van T'ai Chi leer je zowel procesmatig als doelgericht bezig te zijn, hoe je er komt is net zo belangrijk als het doel dat je wilt verwezenlijken.
Forceer niks en ga niet door pijngrenzen heen, respecteer je eigen en andermans grenzen.
Bouw binnen de zachtheid je weerbaarheid en kracht op. Niets is goed of fout, van 'fouten' kun je leren en ze dienen je groei!

T'ai Chi en Qi Gong 

 

T'ai Chi en Qi Gong bevorderen ontspanning, het zelf genezend vermogen en dus de gezondheid. Die kracht komt voort uit eeuwenoude Chinese tradities. Chinezen duiden 'Chi' als 'levenskracht' en beschouwen het vrij stromen van 'Chi' door het lichaam als essentieel voor een lang, gezond en gelukkig leven. Stress is de belangrijkste factor die het doen stromen van 'Chi' kan blokkeren. De langzame, vloeiende en zich herhalende bewegingen van de T'ai Chi Chuan-vorm heffen stress en blokkades op. Zij helpen het lichaam zich weer te herstellen, het zelfgenezend vermogen  wordt aangesproken, naar de natuurlijke, ontspannen staat van zijn.

Regelmatig oefenen is belangrijk.  Het door de oefeningen verkregen lichaamsbewustzijn kan in het dagelijks leven een grote hulp zijn. Volgens de Chinezen word je van deze oefeningen 'ontspannen als een baby, gezond en krachtig  als een houthakker en kalm en rustig als een wijze'.

 

 

  Thema

Het thema van dit seizoen is: leegte.

 

De huidige tijdgeest, waarin alles sneller en intenser dan voorheen lijkt te gaan, vraagt soms veel van ons aanpassingsvermogen. Door bewust in het hier-en-nu te zijn ontstaat de mogelijkheid tot een verruiming, verhoging van ons bewustzijn, ascensie genaamd. We kunnen ontspannen meebewegen binnen de dynamiek van deze tijd en 'al wat is' vol-ledig (dimensionaal) waarnemen. 

 

 

Werkwijze

We beoefenen de verkorte, korte vorm in de Yangstijl volgens de Chinese grootmeester Cheng man Ching. Daarnaast beoefenen wij *Qi Gong oefeningen. Alle oefeningen staan ten dienste van De Vorm.

 

De les van anderhalf uur ziet er uit als volgt:

Een half uur warming up. Een half uur oefeningen. Zowel de warming up als de oefeningen variëren gedurende de cursus. De oefeningen worden afwisselend individueel, in tweetallen of in groepsverband uitgevoerd. Een laaste half uur de T'ai Chi Chuan vorm zoals hierboven bij werkwijze is beschreven.


T'ai Chi is het niet presteren. T'ai Chi is doelbewust, procesmatig volgen - in aandacht zijn - en dat geeft ontspanning.

 

VISIE:

Begeleiding vanuit een Taoïstische visie; doen door niet te doen.

Ervaring

Als docent T'ai chi Chuan en Qi gong heeft Resi de afgelopen decennia veel ervaring opgedaan in het lesgeven op diverse locaties en aan meerdere doelgroepen in en rond Nijmegen. O.a. De Radboud Universiteit, Cordium, het Merletcollege en het 'Yoga centrum' aan de Hazenkampsweg. De doelgroepen zijn Scholen, bedrijven, instellingen, particulieren, groepen, senioren en mensen met beperkingen. Het personeel van de RUN; studenten, mentoren en academici. Hieronder valt ook een ruime ervaring in het geven van bijscholing aan T'ai Chi docenten. 

Individuele begeleiding is weer een andere werkvorm en specialisatie. Hierin wordt o.a. gekeken naar  de houding van de cliënt in het dagelijks leven op alle nivo's. Met als doel het optimaliseren van de kwaliteit van leven middels het toepassen en beoefenen van T'ai Chi Chuan en Qi Gong.

 

T'ai Chi Chuan is in alle opzichten

een goede basis voor een Mindful leven.

 

 

Beleving

Door het eenworden met dit proces ontstijg je aan de tijd en je begeeft je in een nieuwe dimensie: de tijdloze 4e dimensie. Middels het fysiek praktiseren van de beginselen van de T'ai Chi Chuan kan het bewustzijn zich verhogen van een materiële naar een meer energetische beleving 'alsof de tijd stil staat'; in het moment zijn.

 

T'ai Chi Chuan biedt de mogelijkheid tot de verruiming/verhoging (ascensie) van ons bewustzijn doordat onze energie de ruimte krijgt. De zogenaamde 5e dimensie. In de 5e dimensie is er sprake van een polariteit die overal tegelijkertijd aanwezig is. Ontstegen aan de verschillen zijn de overeenkomsten het uitgangspunt. 

 

De verbinding met al wat is. Het eenworden met de bron.